Menighedsrådene

Vi er tre kirker med hver sit menighedsråd. Vi holder møder hver især ca 10 gange om året. Møderne er offentlige, og man er velkommen til at deltage. Kunne du tænke dig at være med i et af menighedsrådene, er du meget velkommen til at henvende dig.  

Ibsker Menighedsråd

Formand
Birger Nissen

Tlf: 2173 1286
mail: birger.nissen@outlook.com

Svaneke Menighedsråd

Formand
Rikke Brandt

Tlf: 4037 8256
mail: rikke@svaneke.eu

Bodilsker Menighedsråd

Formand
Jakob Seerup

Tlf: 5338 3006
Mail: jakob.seerup@gmail.com

Christiansø Menighedsråd

Formand
Anne Marie 

Tlf: 2129 1395
mail: am.koefoed@mail.dk

Kasserer
Ulla Pedersen

Tlf:  5649 6643
mail: vasagaard@mail.dk

Næstformand og sekretær
Lene Hjort Madsen

Tlf: 2036 0221
mail: lenehjortmadsen@gmail.com

Næstformand og sekretær
Birgit Hald

Tlf: 2986 6432
Mail: haldbalkan@hotmail.com

Næstformand
Flemming Dinesen Højvig Kring

Kirkeværger
Thomas Kaas Nielsen

Kirkeværge

Elsa Roos

Tlf: 2737 0725
mail: elsaroos@hotmail.com

Kontaktperson
Ethel Kofoed-Dam

Tlf: 2894 7926
Mail: ethel.kofoeddam@gmail.com

Kasserer
Lars Buch

Menigt medlem
Kell Kure

Tlf: 5649 3997
mail: kellkure@rgmail.com

Kasserer
Vivi Statager

Tlf: 5127 9701
mail: dali@dlgmail.dk

Kasserer
John-Ole Koefoed

Sekretær
Rikke Minna Hansen

Næstformand

Hans Jørn Munch

Kontaktperson
Michael Svensson

Tlf: 9390 8093
mail: xmichael.xsvensson@gmail.com

Kirkeværge
Sanne Mouritsen

Menigt medlem
Jytte Dahl Frithiof

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle ansatte undtaget præsterne.
Det er menighedsrådet, der ligger linjen for arbejdet i kirken, og som er med til at afvikle vores arrangementer.

Menighedsrådet spiller en central rolle ved ansættelsen af præsterne.

Der er fem medlemmer i hvert råd samt to til tre suppleanter.

Medlemmerne fordeler rollerne imellem sig, og hvert år konstituerer rådet sig igen. Da er det muligt at slifte til en anden post.

Ud over menighedsrådene har vi Fællesudvalget, som består af formænd og kontaktpersoner fre de tre råd samt de to præster. FU håndterer balndt andet ansættelser, da det meste af vores personale er ansat i alle tre kirker i pastoratet.