Bisættelse og begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er de efterladtes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.
 

Samtale med præsten
Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme men samtidig ved, hvordan man har det.

 

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen
Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.
Alle pastoratets kirker har kirkegårde, der ligger sammen med kirken

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal. [indsæt link]

Praktisk om bisættelse og begravelse

 

Af jord er du kommet...Til jord skal du blive

 

Dødsfald
Når du mister en af dine nærmeste, er der mange praktiske ting at tage stilling til. Derfor vælger de fleste at kontakte en bedemand, som kan hjælpe med at ordne de nødvendige papirer, anmelde dødsfaldet, kontakte præsten, kirkegården eller krematoriet osv.

 

Du har også mulighed for selv at stå for det praktiske. I så fald skal du anmelde dødsfaldet via Borger.dk, kontakte præsten, krematoriet eller kirkegården og kirkekontoret.

 

Hvis en person ikke er medlem af Folkekirken, vil man normalt tage det som udtryk for, at personen ikke ønsker at en præst fra Folkekirken skal medvirke ved ens bisættelse/begravelse. Højtideligheden vil så oftest holdes i kapellet.

Begravelse og bisættelse

Læs mere om begravelse og bisættelse på folkekirken.dk