Konfirmation

Da du blev døbt, sagde din gudmor og /eller gudfar ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, Gud gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være med dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung. og siden voksen. Konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Heldigvis kan man ikke sætte tro på formler, så der er ikke noget, der hedder, at tro nok. Tro handler ligeså meget om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.

Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal vi lige have ordnet det.

Du kan blive konfirmeret både i Bodilsker, Ibsker og Svaneke Kirke.

 

Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelse i pastoratet foregår hovedsagligt onsdag eftermiddag i sognegården SIloam i Svaneke.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det, der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Om at være ked af det. Vi læser, tegner, hygger, skriver og meget andet. Vi vil også meget gerne på tur, eksempelvis til Chriatiansø, og på overnatning. Det er dog ikke hvert år, det kan lade sig gøre.

Vi vil gerne have at du tager din familie med til gudstjeneste, da konfirmation er en familiebegivenhed. Der kommer nogle specifikke gudstjenester, som vi vil bede konfirmanderne deltage i. Eksempelvis vores lysgudstjeneste i februar og 'Vi synger julen ind' i december.
 

 
Sådan foregår selve konfirmationen
Ved konfirmationer i pastoratets kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads –  på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Derefter siger vi trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter vi af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.
 

Praktisk om konfirmation

 

Tilmelding til næste års undervisning

Konfirmationstilmelding 

Klik her  for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med MitID.  
Der kan kun tilmeldes til næste års konfirmation. 
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os (se kontaktoplysninger nederst på siden).

 

 

Konfirmationer 2025
Konfirmationerne afholdes:

Ibsker 27. april 2025
Svaneke 4. maj 2025
Bodilsker 17. maj 2025
Christiansø 29. maj 2025

 

I Svaneke, Ibsker og Bodilsker begynder konfirmationerne kl 10.30. På Christiansø aftaler vi det fra år til år.

 

For at blive konfirmeret skal du gå til undervisning. Du skal også gå i kirke og deltage i forskellige andre arrangementer i den tid, du går til præst.

Du skal ikke bestå en prøve for at blive konfirmeret. Vi prøver at lære trosbekendelsen og Fadervor udenad, så vi kan sige dem sammen på selve dagen. 

Hvis du vil vide mere eller melde dig til, skal du skrive til en af præsterne. 

 

2026

Svaneke 12. april 2026
Ibsker 19. april 2026
Bodilsker 2. maj 2026
Christiansø 14. maj 2026

 

Skal, skal ikke konfirmeres?

Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre.