Vielsen

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

I kan blive gift i en af pastoratets kirker, hvis I bor i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.
Hvis I ikke bor i, eller har tilknytning til, et af sognene, men alligevel vil giftes i et af pastoratets kirker, opkræver vi 2000 kr for at kunne dække nogle af vores udgifter.

 

Samtale med præsten
Alle kommende brudepar i pastoratets kirker bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og så vil præsten gerne lære jer lidt at kende. Samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Hvad er kærlighed og hvad er tro?

En af pastoratets præster ringer til jer for at aftale en samtale, når datoen begynder at nærme sig. I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe, hvis I har spørgsmål eller andet.
 
Sådan foregår vielsen

Der er mange måder at holde en vielse på. Den mest traditionelle følger her.

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning og indgangsmusik (præludium). Det er her, bruden kan blive ført op ad kirkegulvet, hvis I vælger det. Derefter følger en indgangssalme. Præsten hilser fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen begynder med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgelsen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på og kysser.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler på knæfaldet. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

 

Vielsen behøver ikke foregå sammen med en stor fest. Det kan bare være jer to, der skal giftes, og så kan personalet være vidner. 

Der er også mulighed for, at vielsen foregår udendørs på et sted, der har betydning for jer. Det er præsten, der afgør, om vielsen kan foregå udendørs. 
Ved en udendørs vielse hos os er det kun præsten, der er med.

Praktisk om bryllup

 

Tillykke! Vi glæder os til at dele denne særlige dag med jer, hvor I siger ja til hinanden.

 

I kan blive gift i et af vores sogne, hvis I bor i eller har en særlig tilknytning til sognet elle til Bornholm. Mindst én af jer skal være medlem af folkekirken.

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale

I skal ringe eller skrive til kirkekontoret eller til en af præsterne for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i en af pastoratets kirker, hvis I bor i det pågældende sogn, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller begge er medlem. Når I har aftalt en dato for vielesn, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

 

Ægteskabserklæring
Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Når kommunen har behandlet erklæringen, får I en prøvelsesattest tilsendt, som I sender til kirkekontoret via formularen på denne side sammen med navn og adresse på to vidner, fx to venner eller familiemedlemmer, som er med til brylluppet. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

 

Er I allerede gift?
Nogle par, som er borgerligt viet, fx på rådhuset, vælger efterfølgende at få en kirkelig velsignelse. Velsignelsen minder meget om vielsesritualet men har intet juridisk indhold. Vælger I denne løsning skal vi bare se en vielsesattest. 


Navneændring
Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk senest 15 dage før vielsen - med bryllupsdatoen som ekspeditionsdato.

Ægteskabs-erklæring på borger.dk

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk

 

Navneændring

Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk senest 15 dage før vielsen - med bryllupsdatoen som ekspeditionsdato.